Hammelmann HDP202-pumpe driftsatt

Vi gratulerer vår kunde med nytt høytrykksanlegg som skal brukes til renholds- og vedlikeholdsspyling med spylepistol og tankvasker i deres produksjonslokaler. Valget falt på en Hammelmann HDP202-pumpe som leverer 110 liter på 1000 bar, drevet av en elektromotor på 200kW. 


Pump Supply takker


Anlegget under installasjon:

Velger for tilkoblet utstyr:

Styringspanel:

for oppdraget!

PS-logo.png

Pump Supply AS                Pump Supply AS

Teglverksveien 59               Tankbåtveien 2
3057 Solbergelva                4056 Tananger

Email: post@pumpsupply.no 

Phone: (+47) 32 27 36 00 

Account no.: 1503 57 79571

Org. no: NO 914964288 MVA

© 2012 Pump Supply AS. All rights reserved.