Utstyr for offshore bruk

Utstyr for bruk offshore og/eller i Ex områder

Vi kan levere et utvalg av pumper og utstyr for bruk i sone 1 og 2, laget i h.h.t. Norsok.

Elektrisk drevet pumper, 0-2987 lpm, 0 – 3000 bar, 0 – 1100kW.

Elektrisk drevet varmtvann høytrykksvasker for bruk i ex sone 1 – stasjonært og mobilt.

Elektrisk drevet høytrykksanlegg laget for bruk med flere forbrukere/spylepistoler, 1– 5 kan spyle uavhengig av hverandre, komplett med automatisk start/stopp.

Dieseldrevet pumper,0-2987 lpm, 0 – 3000 bar, 0 – 1100kW.

E3000-01