Peinemann Equipment

Peineman

Peinemann har spesialisert seg i å utvikle og produsere effektivt rengjøringsutstyr for varmevekslere i olje og gass industrien.

Vi kan levere håndholdt utstyr for mindre jobber og semi automatisert utstyr for større prosjekt.

Uttrekker og ruller til varmevekslere er en del av produktspekteret.

Se mer informasjon på http://www.peinemannequipment.com/